About This Equipment

پروژه سالن امام کاظم

مشخصات فنی

نوع پروژه : طراحی ،

نوع بهسازی : نوسازی ،

نوع سالن : همایش ،

فضای طراحی : سالن اجرا ،

نظرات کاربران

نظرات و پیشنهادات خود را در مورد تجهیزات پارس ویونا ما به اطلاع ما برسانید

امتیاز خود را نسبت به این محصول ثبت کنید:

Contact Us

پاسخ سوال هایتان را از ما بپرسید